Velferdsteknologi med fokus på omsorg

scroll ned

Care Software er morgendagens løsning for omsorgssektoren

Programvaren «Care Software» er en felles plattform for:

1: Pårørende

2: Ansatte

3: Kunden, eksempelvis barn, elev, senior, flyktning.

Programvaren er beregnet på alle relasjoner i en virksomhet som er nødvendig for å ivareta en person med omsorgsbehov, eksempelvis barn i barnehagen, elever i skolen, seniorklienter i omsorgsboliger, eller asylsøkere i flyktningmottak.


Kinso (Kindergarten Software)

Hverdagen er elektronisk for kommunene og de fleste foreldrene i barnehagen. Sikre løsninger i nettskyen for e-post, SMS, og lagring av data er derfor nødvendig i moderne barnehagevirksomhet.


Alba Barnehager og Care Software har utviklet et eget web-basert administrasjonsverktøy for de daglige lederne i våre moderne barnehager. Forvaltning av driftstjenester skjer gjennom en skreddersydd programvare for barnehager, og våre løsninger effektiviserer og sikrer administrasjonssystemene slik at ansatte og daglig leder får mer tid til å fokusere på pedagogikk.

Kinso er et web basert administrasjonsprogram som fokuserer på alt rundt barna, foreldrene og personalet. Hovedfokuset er på hva en daglig leder og pedagogene i barnehage har som arbeidsoppgaver, men også på digital kommunikasjon med pårørende, og lovpålagt rapportering til styret.

1. Administrasjon av barn, foreldre og ansatte
2. Nødvendig fakta på hvert enkelt barn blir registrert (som f.eks allergier, godkjenninger)
3. Nødvendig fakta på foresatte blir registrert (adresse, mob.nummer, epost osv)
4. Fakta på ansatte registreres
5. Live oversikt over hvilke barn og ansatte som har kommet
6. Tur og aktivitetsoversikt
7. Hele barnehagen har oversikt over alle meldinger som blir skrevet
8. Kalenderfunksjon for hele barnehagen
9. Fraværsmodul
10. Sms og e-post kommunikasjon med foreldre

Ta kontakt for en gratis prøveperiode.

Har du spørsmål? Kontakt:
Gaute Ringvold, mobil 990 46 358 gaute@caresoftware.no